Overlat maset uroen stresset leitinga

med bilag og frister til oss

La motiverte regnskapsmedarbeidere avlaste din travle hverdag med å ta alt arbeidet som før har stjålet tid fra din arbeidsdag. Så får du gjort det som DU er best på, og dermed frigjort mer tid til drift.

Tjenester

Fakturering

Enkel fakturering online – Fakturer i regnskapssystemet! Lager du fakturaene i eget system og sender kopien til regnskapsbyrået? Vi opplever daglig at mange bilag kommer i plastposer, kartonger og brev, som allerede er registrert i kundenes egne systemer for deretter å bli registrert inn både en og to ganger i byråets egne regnskapssystem. Med dagens teknologiske muligheter behøver det ikke lenger være slik. Hos oss kan du få tilgang til regnskapsprogrammer helt eller delvis, slik at du kan fakturere direkte i regnskapet ditt. Enkelt, trygt og med full oversikt.

Regnskap

Et digitalt styringsverktøy for din virksomhet! Bli sekundert fra start til mål med Ájvan Økonomi AS. Regnskapet inneholder mye viktig informasjon om bedriften. Bruken av denne informasjonen er nøkkelen til bedre økonomisk kontroll. Vi legger stor vekt på å skape en trygg situasjon for våre kunder, ved jevnlig gjennomgang og tolkning av regnskapet. Vi er din diskusjonspartner og rådgiver. Presentasjon av regnskapet legger vi opp slik at det passer for deg. Som kunde kan du selv velge de deler av regnskapspakken din bedrift har bruk for. 

Årsoppgjør

Årsoppgjør – Avslutning av årets arbeidsinnsats. Skatte og regnskapsregler endres stadig, og for å kunne gjennomføre et korrekt årsoppgjør med selvangivelse og likningspapirer kreves det gode kunnskaper om regelverket. 

Rådgivning

Rådgivning – Samarbeid for økt lønnsomhet! Ájvan Økonomi tilbyr regnskapsnære tjenester. Våre rådgivere har god lokal faglig og operativ erfaring innen områdene regnskap, økonomistyring og administrasjon.

Lønn

Enkel og oversiktlig lønnsrutine! Lønn har et omfattende regelverk som stadig er i endring. Dette krever både faglig oppdatering, innkjøp og vedlikehold av lønnsprogrammer. Ájvan Økonomi er dyktige på lønn og ivaretar i dag lønnsfunksjonen til svært mange av våre kunder. Vårt lønnssystem dekker behovet for en effektiv lønnsutbetaling innen alle bransjer. Systemet oppfyller de krav som myndighetene stiller til både lønnsregistrering, utbetaling og rapportering.

 

Kontakt oss

Sentralbord: 75 77 11 33
Åpningstider: Mandag - Fredag 08.00 - 16.00
Storjord Næringspark, Storjord
Mestabygget, Ulvsvåg